Avrupa

Ekim Devrimi 100. Yılı Paneli Avusturya Innsbruck’da

 

Avrupa Partizan tarafından Ekim ayında Avrupa’nın dört ülkesinde (Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya) Büyük Ekim Devrimi’nin 100. Yılı vesilesiyle paneller gerçekleştirilecek. Yapılacak bu panellerden biri de Avusturya’nın Innsbruck şehrinde, 22 Ekim tarahinde yapılacaktır.

Büyük Ekim Devrimi’nin 100.yılını kutluyoruz. 1917 Ekim’i insanlığın önünde yepyeni bir sayfa açtı. Zincirlerinden başka kaybedeceği bir şeyi olmayan ama kazanacağı koca bir dünya bulunan proletarya kısa Paris Komünü deneyiminden sonra ilk kez güçlü bir biçimde iktidarı ele geçirmeyi başardı. Böylece proletarya kendisiyle birlikte tüm insanlığı kurtarabilmek insanın insan tarafından sömürüsüne son verme yönünde tarihi bir adım attı. Paris Komünü bulutsuz gökyüzünde çakan bir şimşek kadar beklenmedik ve kısa ömürlü oldu, geleceğin iktidarını proletarya ve dünya halklarının kurtuluşunu şöyle bir gösterip geldiği hızla tarih sahnesinden çekildi.

Ekim Devrimi ve onu izleyen devrimler kuşağı ise tarihe derin izler bıraktı. Komün serbest rekabetçi kapitalizmin henüz emperyalizme dönüşmediği dönemde ortaya çıkmıştı. Ekim ise kapitalizmin serbest rekabetten tekel evresine geçtiği, çürüme ve çöküşün emareleri ile birlikte üretimi ileri düzeyde toplumsallaştırarak sosyalizm güçlerinin daha belirgin hale geldiği tarihsel koşulların ürünü olarak gerçekleşti. Ekim Devrimi ile birlikte emperyalizm ve proleter devrimler çağı başladı ve hâlâ bu çağın içindeyiz. Emperyalizm, proleter devrimler tarafından tamamen yenilgiye uğratılana kadar bu tarihsel çağ içerisinde yaşamaya ve kendi tarihimizi yapmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Günümüzde proleter devrimlerin emperyalizm karşısında ağır siyasi yenilgiler almış olsa da başta Sovyet halkı olmak üzere kapitalist emperyalist sömürüden kurtarılmış dünya halklarının yeniden artı değer sömürüsü ve kapitalist pazarın kurbanları haline gelmiş olmaları bu gerçeği değiştirmemiştir. Proleter devrimler yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Yapılacak panellere tüm duyarlı halkımızı, devrimci-demokrat birey, kurum ve örgütleri katılmaya, destek vermeye çağırıyoruz.

Tarih: 22 Ekim 2017

Saat : 13.00

Yer   :   Schöpf Str. 9/P   6020 Innsbruck

             (Demokratik Göçmenler Derneği)

Etiketler

bağlantılı haberler